Structure Fire sa Daly City

Noong Hulyo 4, 2016 sa ganap na 10:48 ng gabi, 9 na Fire Companies, 2 Chief Officers at 1 Fire Investigator ang rumesponde sa isang structure fire sa 607 Sylvan Street sa Lungsod ng Daly City.

Ang unang dumating na kumpanya ng bumbero ay natagpuan ang isang 3-palapag na apartment building na may makapal na usok at apoy na nagmumula sa front parking garage ng gusali. Ang mga kompanya ng bumbero ay pumasok sa gusali at gamit ang mga linya ng hose ay nagawang pigilin ang apoy sa garahe ng paradahan.

Ang mga kumpanya ng bumbero ay nanatili sa pinangyarihan ng humigit-kumulang 2 oras na sinusuri ang extension ng sunog, pagkumpleto ng mga operasyon ng overhaul at mop up. 11 residente ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog, ngunit gumawa ng sarili nilang pagsasaayos para sa pansamantalang tirahan. Walang nasugatan sa alinman sa mga bumbero o residente.

Ang sanhi ng sunog ay iniimbestigahan ng North County Fire Prevention Services Bureau.

Nais ng North County Fire Authority na ipaalala sa lahat ang kahalagahan ng pag-install at pagpapanatili ng mga smoke detector sa kanilang mga tahanan.

Makipag-ugnayan

(650) 991-8138
supportstaff@northcountyfire.gov

Lokasyon

North County Fire Authority Headquarters
10 Wembley Drive
Daly City, CA 94014

Kumuha ng mga direksyon