Structure Fire sa Daly City

Noong Nobyembre 26, 2020, alas-3:15 ng hapon, 6 na Fire Companies, 2 Chief Officers, 1 Fire Investigator ang tumugon sa isang structure fire sa 186 at 188 Westlake Ave sa Lungsod ng Daly City.

Ang unang dumating na kumpanya ng bumbero ay nakakita ng makapal na usok at apoy na nagmumula sa likurang ikalawa at ikatlong palapag ng isang townhouse. Pumasok ang mga bumbero sa kaliwang bukas na pintuan para sa paghahanap at pagsagip. Sabay-sabay na pumasok ang ibang mga bumbero sa side-gate door na pumapasok sa likod-bahay at gumamit ng mga linya ng hose ng serbisyo ng bumbero upang ikulong ang apoy sa ikalawa at ikatlong palapag.

Ang mga kompanya ng bumbero ay nanatili sa pinangyarihan ng halos dalawang oras, tinitingnan ang extension ng sunog at tinatapos ang mga operasyon ng overhaul at mop-up. Siyam na residente ang dapat manatili sa kanilang mga tirahan. Walang nasugatan sa sinuman sa mga nakatira o bumbero. Ang sanhi ng sunog ay iniimbestigahan ng Fire Prevention Division.

Nais ipaalala ng North County Fire Authority sa lahat ang kahalagahan ng pag-install at pagpapanatili ng mga smoke alarm sa kanilang mga tahanan.

Makipag-ugnayan

(650) 991-8138
supportstaff@northcountyfire.gov

Lokasyon

North County Fire Authority Headquarters
10 Wembley Drive
Daly City, CA 94014

Kumuha ng mga direksyon